• labrīt diena
  • Dzimšanas dienas lūgšana, lai lūgtu Dievam aizsardzību un svētības.